14 stu 2017

OBJAVLJEN PROGRAM KREDITIRANJA „ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ“

„ESIF Krediti za rast i razvoj“ je financijski instrument pokrenut od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a kojeg će provoditi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u suradnji s poslovnim bankama.

Prihvatljivi korisnici kredita su mali i srednji poduzetnici sukladno važećoj definiciji EU koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske te zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti navedene u Programu.

Prihvatljiva su ulaganja koja nisu započela prije donošenja odluke o kreditu i čija će provedba rezultirati povećanjem broja zaposlenih. Kriteriji prihvatljivosti ulaganja moraju biti ispunjeni tijekom cijelog vremena trajanja kredita.

Prihvatljiva ulaganja za financiranje su ulaganja u:

a) dugotrajnu materijalnu imovinu;
b) dugotrajnu nematerijalnu imovinu;
c) obrtna sredstva.

Prihvatljiva područja djelatnosti ulaganja, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) su:

  • Prerađivačka industrija;
  • Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja);
  • Informacije i komunikacije
  • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti;
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti;
  • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
  • Umjetnost, zabava i rekreacija te
  • Ostale uslužne djelatnosti.

Lokacija ulaganja mora biti na teritoriju Republike Hrvatske.

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.

Iznos kredita iznosi od 100.000,00 EUR-a do 3.000.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora (za sektor turizma najviši iznos kredita je 10.000.000,00 EUR-a).
Kamatna stopa na dio kredita iz sredstava ESIF-a je 0% godišnje, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom.
Rok otplate je do 12 godina, uključujući poček od najviše 2 godine, a u sektoru turizma rok otplate može biti 17 godina i poček od najviše 4 godine.

Detaljnije informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, na broj telefona 048/621-978 ili e-mail adresu: [email protected] .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci