30 lis 2017

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PRED-ODABIRU ZA ISPUNJAVANJE KRITERIJA ZA PRIJAVU NA OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“

Cilj Javnog poziva je formiranje Liste unaprijed određenih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“. U okviru Ograničenog poziva bespovratna sredstava dodijelit će se unaprijed određenim prijaviteljima te je stoga potrebno kroz ovaj Javni poziv odabrati prijavitelje koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv.

Ograničenim pozivom će se financirati slijedeće aktivnosti:
1. Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata;
2. Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi;
3. Angažiranje voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15);
4. Upravljanje projektom- administrator projekta;
5. Informiranje i vidljivost;
6. Revizija projekta;
7. Provedba horizontalnih načela;
8. Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Ograničenog poziva je 45.600.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Prijavitelj na ovom Javnom pozivu može prijaviti više od jednog projektnog prijedloga.

Projektne prijave potrebno je dostaviti do 26. studenoga 2017. godine.

Detaljnije uvjete Javnog poziva možete pronaći OVDJE.

Obrazac za Postupak provjere projektne prijave možete pronaći OVDJE.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci