26 lis 2017

„PORA“ KKŽ UKLJUČENA U IZRADU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine usvojila je Odluku o osnivanju Upravljačkog odbora i Izvršne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 97/2017) čime je pokrenut proces izrade tog krovnog strateškog dokumenta.

Izrada strategije temeljit će se na visoko participativnom procesu u koji će biti uključen velik broj dionika iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice i sa svih upravljačkih razina, a u proces će se moći uključiti i svi zainteresirani građani.

Značajnu ulogu u izradi strategije imaju regionalni koordinatori, koji će kao članovi Radne skupine za prikupljanje podataka i izradu analitičkih podloga u svrhu pružanja potpore Izvršnoj radnoj skupini, prikupljati i obrađivati statističke podatke i pokazatelje iz različitih upravnih i tematskih razvojnih područja koja će biti sadržana u analitičkom i strateškom okviru strategije.

Regionalni koordinatori imaju veliko iskustvo u izradi strateških dokumenata na regionalnoj razini koje su stekli kroz izradu regionalnih operativnih programa i županijskih razvojnih strategija. Osim toga, upravo su oni u svojim županijama inicirali razvoj partnerstva između javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice, bez kojeg nije realno moguće izraditi i provoditi strateške razvojne dokumente.

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju bitno je utjecao na pristup strateškom planiranju, čemu najbolje svjedoči činjenica da je Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici dana 14. rujna 2017. godine prihvatila prijedlog Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci