16 lis 2017

„PORA“ KKŽ ODRŽALA RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA OPĆINE RASINJA

Dana 16. listopada 2017. godine „PORA“ KKŽ održala je radni sastanak s predstavnicima Općine Rasinja u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“ s ciljem informiranja jedinica lokalne samouprave o mogućnostima financiranja razvojnih projekata iz ESI fondova.

Radnom sastanku nazočio je načelnik Općine Rasinje Danimir Koloman sa suradnicima, a tema radnog sastanka bio je strateški dokument Općine Rasinja, planirani razvojni projekti i njihov unos u bazu razvojnih projekata MRRFEU-a, mogućnosti fianciranja istih iz ESI fondova te korištenje Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Ravnateljica „PORE“ KKŽ istaknula je ulogu PORE kao regionalnog koordinatora regionalnog koordinatora i središnje ustanove za koordinaciju upravljanja razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji te uputila poziv prisutnim predstavnicima Općine Rasinja da koriste savjetodavne uslugu „PORE“ KKŽ za pripremu i provedbu EU projekata.

Rasinja 1Rasinja 2

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci