12 lis 2017

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA“

Ministarstvo Zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“.

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijskom djelatnosti (NKD), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti su:

  •  Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno tehničke dokumentacije;
  •  Aktivnosti energetske obnove;
  •  Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva za 2017. godinu iznosi 114 milijuna kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 350 tisuća kuna, dok je najviši iznos 20 milijuna kuna.

Pozivom se želi poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine energije, kao i smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije. Projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima mogu uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu poput uredskih zgrada, proizvodnih hala i sl.

Prijave na Poziv zaprimaju se od 10. studenoga 2017. godine do 17. siječnja 2018. godine.

Dodatne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci