11 lis 2017

POTPORA OSIGURAVANJU USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA IZ PODMJERE 17.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na svojim je službenim stranicama, objavila obavijest korisnicima o dodjeli potpore osiguravanju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

Za dobivanje potpore iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama.

Prihvatljivi korisnici potpore su aktivni poljoprivrednici, odnosno fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava.

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju važeću premiju osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 30%, a intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 EUR godišnje po korisniku.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su:

· nepovoljne klimatske prilike,

· životinjske i biljne bolesti te zoonoza,

· najezda nametnika,

· okolišni incidenti i/ili

· mjere protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika te polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) mora biti važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 01. listopada 2017. do 31. siječnja 2018. godine.

Zahtjev se podnosi putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET, a više informacija o Potpori i Tipu operacije 17.1.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci