21 ruj 2017

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU ZA RADNA MJESTA STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE EU PROJEKTE I STRUČNI SURADNIK ZA PODUZETNIŠTVO I ULAGANJA

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja, izbor jednog kandidata i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, zbog povećanja opsega posla za radno mjesto Stručni suradnik za razvojne projekte KLASA: 021-06/17-01/13, URBROJ: 2137-25-17-06 i Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja, izbor jednog kandidata i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta „B Light“ za radno mjesto Stručni suradnik za poduzetništvo i ulaganja KLASA: 021-06/17-01/13, URBROJ: 2137-25-17-05 koju je Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji donijelo na svojoj 2. sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine upućuje se

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 22. rujna 2017. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u zgradi „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, dvorana na prvom katu, Florijanski trg 4, Koprivnica, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja za obavljanje poslova na radnim mjestima Stručni suradnik za razvojne EU projekte i Stručni suradnik za poduzetništvo i ulaganja, a temeljem Natječaja za radno mjesto Stručni suradnik za razvojne EU projekte u trajanju od 1 godine za jednog izvršitelja i Natječaja za radno mjesto Stručni suradnik za poduzetništvo i ulaganja na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta „B Light“ (planirani završetak provedbe projekta 31.07.2021.) od 08. rujna 2017. godine objavljenih na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pismeno testiranje održat će se u 12,00 sati za kandidate/kinje za radno mjesto Stručni suradnik za razvojne EU projekte i za kandidate/kinje za radno mjesto Stručni suradnik za poduzetništvo i ulaganja. 

Kandidati/kinje koji ostvare dovoljan broj bodova na testu moći će pristupiti intervjuu koji će se održati u ponedjeljak, 25. rujna 2017. godine s početkom u 09,00 sati.

Kandidati/kinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije, a kandidati/kinje koji neće moći dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju te će se smatrati da su povukli svoju prijavu na Natječaj.
Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.
Kandidati/kinje koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te ispunjavaju formalne uvjete navedene u Natječaju za radno mjesto Stručni suradnik za razvojne EU projekte i radno mjesto Stručni suradnik za poduzetništvo i ulaganja te mogu pristupiti testiranju su:

1. Nikolina Vršić
2. Saša Ozmec
3. Tomislav Kovačić
4. Valentina Šnjarić

Testiranje kandidata/kinja:
1. Kandidati/kinje će pisati test, a dio testa bit će na engleskom jeziku. Vrijeme trajanja pisanja testa je 45 minuta. Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija ni razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji se neće pridržavati navedenog bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat se neće bodovati te će se smatrati da su odustali od testiranja.
2. Nakon pisanja testa, provodi se intervju za kandidate/kinje koji su zadovoljili znanje na testu, odnosno ostvarili dovoljan broj bodova.
3. Kroz intervju s kandidatima utvrdit će se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u „PORI“ Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.
4. Nakon provedenog testiranja i intervjua utvrdit će se rang lista kandidata prema ukupnom zbroju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
5. Nakon utvrđivanja rang liste na web stranici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr objavit će se ime i prezime odabranog/ne kandidata/kinje za radno mjesto Stručni suradnik za razvojne EU projekte i za radno mjesto Stručni suradnik za poduzetništvo i ulaganja.

Izvor za pripremu za testiranje i intervju:
1. Web stranica „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr
2. Web stranica www.strukturnifondovi.hr

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci