22 ruj 2017

POZIV NA INTERVJU KANDIDATA ZA RADNA MJESTA STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE EU PROJEKTE I STRUČNI SURADNIK ZA PODUZETNIŠTVO I ULAGANJA

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja, izbor jednog kandidata i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, zbog povećanja opsega posla za radno mjesto Stručni suradnik za razvojne projekte KLASA: 021-06/17-01/13, URBROJ: 2137-25-17-06 i Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja, izbor jednog kandidata i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta „B Light“ za radno mjesto Stručni suradnik za poduzetništvo i ulaganja KLASA: 021-06/17-01/13, URBROJ: 2137-25-17-05 koju je Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji donijelo na svojoj 2. sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine upućuje se

POZIV NA INTERVJU

Dana 25. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u prostorima „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja, drugi kat, Florijanski trg 4, Koprivnica s početkom u 9,00 sati, održat će se intervju kandidata za obavljanje poslova za radna mjesta Stručni suradnik za razvojne EU projekte i Stručni suradnik za poduzetništvo i ulaganja.

Kandidati/tkinje koji se pozivaju na intervju su:

1. NIKOLINA VRŠIĆ
2. SAŠA OZMEC
3. TOMISLAV KOVAČIĆ

Kandidati/tkinje koji pristupe intervjuu dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Kandidati/tkinje koji neće moći dokazati identitet neće moći pristupiti intervjuu te će se smatrati da su povukli svoju prijavu na Natječaj.
Ako kandidat/tkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.

„PORA” Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci