12 ruj 2017

OBAVIJEST ZA KORISNIKE MJERE 7 IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH – PODMJERE 7.2 I 7.4

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je obavijest o postupanju tijekom izmjene dokumentacije za korisnike mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, koji su podnijeli zahtjeve za potporu za tip operacije 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1. Kada u prijavljenom projektu nastaju promjene u kojima dolazi do izmjene dokumenata poput građevinske dozvole, glavnog projekta i/ili projektantskog troškovnika u odnosu na dokumentaciju dostavljenu u Zahtjevu za potporu i to u trenutku kada korisnik nije još dostavio Agenciji za plaćanja dokumentaciju koja se dostavlja nakon provođenja postupaka nabave sukladno Natječaju, korisnik uz spomenutu dokumentaciju (uz ponude i ostalu dokumentaciju definiranu Natječajem) dostavlja Agenciji za plaćanja sve izmijenjene dokumente zajedno s vlastitim pojašnjenjem tih izmjena; s tim da se takvim izmjenama ne smije mijenjati sama svrha i namjena projekta odnosno utjecati na ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.

Ostale informacije možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci