12 svi 2017

Tko se može prijaviti?

Light partneri – suradnički MSP

Light partneri su MSP korisnici odabrani tijekom dvo-selekcijske procedure i korisnici su sredstava projekta.

Light partneri trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

U Hrvatskoj se MSP-ovi definiraju prema drugom članku Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva – NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13). Prema navedenim propisima mikro, mala i srednja poduzeća mogu biti korisnici sredstava Light projekta.

Light partneri koji surađuju unutar jednog Light projekta moraju biti autonomni poduzetnici, kako je i predviđeno u članku 3. priloga 1. Uredbe Komisije 651/2014/EU. Partneri ili povezana poduzeća ne mogu biti odobreni korisnici u sklopu istog Light projekta.

Svaki Light Partner treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom (NUTS III razina):

Mađarska:

Zala županija (HU223);Somogy županija (HU232);Baranya županija (HU231).

Hrvatska:

  • Koprivničko-križevačka (HR045);
  • Međimurska županija (HR046);
  • Virovitičko-podravska (HR048);
  • Osječko-baranjska (HR 04B);
  • Varaždinska županija (HR044);
  • Bjelovarsko-bilogorska (HR047);
  • Požeško-slavonska (HR049);
  • Vukovarsko-srijemska (HR04C).

Aktivnosti Light Programa trebaju biti provođene u prihvatljivim zemljopisnim područjima navedenim iznad.

Za slučaj da sjedište Light partnera nije registrirano u prihvatljivom programskom području kao što je navedeno, nego samo podružnica tvrtke, takva podružnica mora biti osnovana najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Light Concepata prpjektnog prijedloga (uvid u dokumente o registraciji).

Uvjeti partnerstva

Za jedan Light Projekt potrebna su minimalno dva Light partnera, a maksimalni broj Light partnera na jednom Light projektu je 4. Svaki Light Projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light partnera sa obje strane granice.

Poput ostalih projekata prekogranične suradnje, partnerstvo unutar svakog Light projekta treba biti podijeljeno s učinkovitom raspodijelom zadataka i odgovornosti među partnerima. U cilju operabilnog i učinkovitog partnerstva, traže se partneri sa sličnim potrebama i ciljevima, dok se specifična znanja i ekspertize moraju osigurati tijekom projekta.

Minimalan oblik suradnje na Light Projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light Partnera koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Prema Ansoff matrici mogu se definirati slijedeće razine jačanja poslovne suradnje na Light Projektu (od najmanjeg prema najvećem):

TRŽIŠNA PENETRACIJA: plasman postojećih proizvoda, tehnologije ili usluga Light partnera na postojećem tržištu, bez ulaska u međusobno ili treće tržište. Provedba isključivo promotivnih aktivnosti koji mogu rezultirati boljim znanjem o proizvodu, tehnologiji ili usluzi na postojećem tržištu. NEPRIHVATLJIVO za financiranje iz B Light Grant Sheme.

RAZVOJ TRŽIŠTA: pronalazak novog tržišta za postojeći proizvod: razvijeni proizvod, tehnologija ili usluga plasirati će se na novo tržište (na tržištu zemlje-partnera ili nekom trećem tržištu), što može biti moguće kroz ovu suradnju. Za navedeni slučaj Light partner je vlasnik proizvoda, dok drugi partner omogućuje plasman na novo tržište (na vlastitom ili trećem tržištu). PRIHVATLJIVO POD UVJETOM da ulaskom na novo tržište se paralelno ne smanjuje prisutnost proizvoda na postojećem Light partnerovom tržištu već postiže povećanje u ukupnoj prodaji.

RAZVOJ PROIZVODA: uvođenje novog proizvoda na postojeće tržište: novi proizvod, tehnologija ili usluga razvit će se na postojećem tržištu jednog od partnera. Za navedeni slučaj oba Light Partnera razvijaju proizvod koji će biti plasiran na tržište. Za navedenu vrstu suradnje, know-how proizvod predstavlja dodanu vrijednost u suradnji. PRIHVATLJIVO za financiranje iz B Light Grant Sheme.

DIVERZIFIKACIJA: razvoj novog proizvoda na novom tržištu: i proizvod ( tehnologija ili usluga) i tržište su novi. Ovo predstavlja naprednu razinu suradnje koja uključuje nekoliko mogućnosti primjene: jedan (ili više) Light partnera je uključen u razvoj proizvoda, dok ostali Light partner(i) omogućuju plasman na novo tržište koje može biti tržište zemlje-partnera ili neko treće tržište. U navednom slučaju možda će biti nužno uključenje više od dva partnera na pojedinom Light projektu. NAJPRIHVATLJIVIJI oblik suradnje za financiranje iz B Light Grant Sheme.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci