12 svi 2017

Grant Shema B LIGHT

Opis projekta

B Light Grant Shema (BLGS) je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Ciljevi projekta

  • Povećati bruto dodanu vrijednost (BDP) po glavi stanovnika u industrijskom i uslužnom sektoru;
  • Potaknuti internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
  • Povećati konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
  • Uspostavljanje potpisanih poslovnih ugovornih obaveza s trećom stranom;
  • Omogućiti razvoj kroz poslovnu suradnju putem: zajedničke proizvodnje, transfera tehnologije i razvoja usluga, opskrbnih lanaca, zajedničkog tržišta, planiranja budućeg zajedničkog ulaganja;
  • Povećanje prodajne vrijednosti MSP-a.

Sufinanciranje projekta

B Light Grant Shema pripada bespovratnim potporama.

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light partneri.

Svaki Light partner bi trebao doprinijeti s minimalno 25% od ukupno prihvatljivog troška prilikom implementacije Light Projekta.

Vlastita sredstva mogu biti iz različitih financijskih izvora (primjerice novac na računu ili zajam) s iznimkom potpora zatraženih od Europske Unije ili iz nacionalnih izvora sufinanciranja.

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

  Ukupni prihvatljivi trošak (100%) Najviša subvencija EFRR-a (75%)
Najniži iznos po Light korisniku 40.000 EUR 30.000 EUR
Najviši iznos po Light korisniku 180.000 EUR 135.000 EUR

Ukupni trošak zajedničkih aktivnosti pojedinog Light partnera može prijeći 180.000 EUR, ali sve iznad navednog iznosa nije prihvatljiv trošak te ga pokrivaju sami Light partneri.

S obzirom da PDV nije prihvatljiv trošak, svi troškovi prilikom izrade proračuna projekta trebaju biti iskazani bez PDV-a.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci