16 ožu 2017

NAJAVA KONFERENCIJE O KLASTERIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Hrvatski drvni klaster, jedan od osnivača Klastera konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora i jedan od aktivnijih poslovnih klastera, organizira Konferenciju o klasterima u Jugoistočnoj Europi, a koja će se održati od 10. do 11. travnja 2017. godine u hotelu Sheraton u Dubrovniku.

Cilj konferencije je sagledavanje problematike klastera, rasprava, analiza prijedloga i donošenje zaključaka sa svrhom donošenja odluka o smjeru razvoja klasterizacije u Hrvatskoj.

U okviru konferencije održat će se stručna predavanja i prezentacije na sljedeće teme:

– Glavne preporuke i smjernice The European Cluster Observatory;

– Iskustva funkcioniranja klastera konkurentnosti;

– Karakteristike poslovnih izvoznih i proizvodnih klastera;

– Top down ili bottom up pristup u osnivanju klastera;

– Metodologija za mjerenje uspješnosti klastera;

– Podrška državnih institucija i jedinica lokalne i područne samouprave radu   klastera;

– Uloga klaster menadžera i upravljanje klasterskim organizacijama.

Više informacija o Hrvatskom drvnom klasteru možete pronaći na web stranici: www.drvniklaster.hr, a svoje sudjelovanje na konferenciji možete potvrditi putem e-maila: [email protected] .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci