12 pro 2016

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU“

Na stranicama Strukturnih fondova objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Svrha Poziva je podržati projekte usmjerene prema novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.
Predmet Poziva je poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 760.000,00 kuna dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 7.600.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 09. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Dodatne informacije i dokumentaciju možete preuzeti OVDJE .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci