21 lis 2016

JAČANJE KAPACITETA REGIONALNOG RAZVOJA ZA APSORPCIJU EU SREDSTAVA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Logo RREU m

Nositelj projekta: PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.687,72 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 85%

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Opći cilj projekta: Doprinosi jačanju kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji

Specifični ciljevi projekta

  • Jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekta;
  • Informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi ESI fondova te potpora jačanju (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova;
  • Jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekta.

Projektne aktivnosti: Pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu EU projekata kroz identifikaciju i razradu projektnih ideja radi upisivanja u Bazu projekata MRRFEU, pružanje stručne pomoći vezane uz implementaciju i upravljanje projektom, informativno-edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike što podrazumijeva informiranje šire javnosti o mogućnostima korištena EU sredstava, animiranje javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj KKŽ za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova te koordiniranje aktivnosti JLP(R)S-a na pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata te aktivnosti organizacije obrazovanja – edukacije službenika u tim tijelima na temu ESI fondova.

 logos 1

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci