15 ruj 2016

OTVOREN NATJEČAJ MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA „RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE“

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj na dodjelu bespovratnih sredstava za „Razvoj poslovne infrastrukture“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poslovne infrastrukture“ je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova. Takva infrastruktura će na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinijeti poboljšanju dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, s ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima
  2. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih usluga poduzetnicima.

Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kuna

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2016. godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.

Sve dodatne informacije kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci