23 ruj 2016

UPRAVNO VIJEĆE „PORE“ RAZVOJNE AGENCIJE PODRAVINE I PRIGORJA ODRŽALO 57. SJEDNICU

Na svojoj 57. sjednici održanoj 22. rujna 2016. godine Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji usvojilo je Prijedlog...

[ Pročitaj više... ]