29 srp 2016

U OKVIRU PROGRAMA ZA RURALNI RAZVOJ OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.1. – INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16 Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju, i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, provedba tipa operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.

Korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave koje su upisane u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

· ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom;

· radovi na priključenju sustava na električnu mrežu.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

· nabava ili razvoj računalnog softvera;

· nabava patenata, licenci;

· ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije.

Prihvatljivi opći troškovi su:

· izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), uključujući i stručne tehničke revizije;

· izrada studijske dokumentacije;

· rješavanje imovinsko-pravnih odnosa;

· stručni nadzor nad građenjem;

· kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje;

· provođenje istražnih (probnih i/ili zaštitnih) arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela;

· provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela;

· administrativni troškovi.

Visina potpore kreće se od 150.000 do 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore ostvariv je do 100% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova.

Termin za podnošenje zahtjeva traje od 27. srpnja od 27. listopada 2016. godine.

Dodatne informacije možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci