28 srp 2016

MINISTARTVO KULTURE OBJAVILO PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

Ministarstvo kulture objavilo je Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

U proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu uvrstit će se programi:
– institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
– vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
– knjižnične djelatnosti;
– potpore izdavanju knjiga;
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
– književnih programa u knjižarama;
– arhivske djelatnosti;
– muzejsko-galerijske djelatnosti;
– zaštite i očuvanja arheološke baštine;
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
– digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
– međunarodne kulturne suradnje;
– izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
– nabave informatičke opreme.

Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove. Strateški su plan dužne dostaviti i strukovne udruge u kulturi koje se prijavljuju za programe institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016.godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2017. godine. Sve prijave poslane izvan navedenih rokova neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije i dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci