25 srp 2016

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA KORISNIČKIM INSTITUCIJAMA IZ PRIORITETNE OSI 5 – TEHNIČKA POMOĆ

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je „Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj ovog Poziva je podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata.

Specifični cilj ovog Poziva je izrada projektne /natječajne dokumentacije relevantne za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Korisnici bespovratnih sredstava Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć obuhvaćeni ovim postupkom izravne dodjele su one državne i javne institucije koje su unaprijed utvrđene kao potencijalni korisnici projekata izravne dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a prema potrebi sredstva mogu biti dodijeljena i drugim državnim i/ili javnim institucijama za koje se utvrdi potreba i mogućnost financiranja.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi za financiranje sredstvima Tehničke pomoći u okviru ovog poziva su:

· izrada analiza nužnih za pripremu operacija /projekata

· razvoj i priprema operacija /projekata

· izrada sažetaka operacija

· izrada projektne /natječajne dokumentacije

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 4.000.000,00 HRK.

Stopa sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda iznosi 85%.

Krajnji rok za dostavu Pisanog iskaza interesa je 25. kolovoza 2016. godine.

Dodatne informacije o navedenom možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci