19 srp 2016

OBJAVLJEN TRAJNO OTVORENI POZIV MRRFEU-A POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI S NAGLASKOM NA UDALJENA I DEPRIVIRANA PODRUČJA KROZ ULAGANJA U POTREBE PRUŽATELJA USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PRIMARNOJ RAZINI

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je trajno otvoreni Poziv kojim se planira provedba operacije 9a1.1 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja uključuje aktivnosti koje će se provoditi u 18 prihvatljivih županija.

Svrha ovog Poziva je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Predmet ovog Poziva je poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja.

Prihvatljivim županijama u svojstvu korisnika na raspolaganju je ukupno 171.800.000,00 HRK podjeljeno prema sljedećim skupinama:

Grupa 1 – Kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene zaštite u prihvatljivom području te doprinosi smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice – 110.600.000,00 HRK,
Grupa 2 – Manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja kako bi se uskladili sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti – 61.200.000,00 HRK.

Prihvatljive županije su:

• Bjelovarsko-bilogorska županija,
• Brodsko-posavska županija,
• Karlovačka županija,
Koprivničko-križevačka županija,
• Krapinsko-zagorska županija,
• Ličko-senjska županija,
• Međimurska županija,
• Osječko-baranjska županija,
• Požeško-slavonska županija,
• Sisačko-moslavačka županija,
• Splitsko-dalmatinska županija,
• Šibensko-kninska županija,
• Varaždinska županija,
• Virovitičko-podravska županija,
• Vukovarsko-srijemska županija,
• Dubrovačko-neretvanska županija (isključivo otoci),
• Zadarska županija (isključivo otoci),
• Primorsko-goranska županija, (isključivo otoci).

Za Koprivničko-križevačku županiju predviđen je maksimalni ukupni iznos od 7.026.203,41 kn, od čega je za grupu 1 predviđeni maksimalni iznos od 4.523.271,81 kn, za grupu 2 maksimalni iznos od 2.502.931,60 kn, dok predviđeni maksimalni iznos za dentalnu medicinu iznosi 452.327,18 kn.

Pozvani prijavitelji su odabrani na temelju sljedećih kriterija:
• županije su osnivači domova zdravlja i davatelji koncesija privatnim koncesionarima primarne zdravstvene zaštite,
• nadležnost županija za primarnu zdravstvenu zaštitu na područjima županija I. i II. skupine po indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave te na otocima koji se nalaze u županijama viših skupina prema indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave (sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14).

Projekt se može financirati u iznosu do 85% ukupnih prihvatljivih izdataka, a korisnici moraju osigurati minimalno 15% sufinanciranja.

Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected]

Dodatne informacije, kao i sam sažetak Poziva možete preuzeti OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci