14 srp 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ „PODRŠKA ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA ZA UNAPRJEĐENJE MENADŽMENTA VOLONTERA I PROVEDBU VOLONTERSKIH PROGRAMA“ IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Obavještavamo Vas da je na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr objavljen Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. Specifični ciljevi Poziva su: 1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te 2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Volonterstvo je jedna od ključnih vrijednosti na kojima počiva društveni razvoj, građansko sudjelovanje, socijalna kohezija i socijalno uključivanje u Republici Hrvatskoj. Unatoč tome, volonterstvo se još uvijek ne ističe kao resurs koji bi se mogao koristiti u javnim ustanovama koje pružaju usluge od javnog interesa. Stoga je, uz aktivnosti usmjerene prema jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva, nužno dodatno osnažiti sposobnosti za menadžment volontera i u javnim ustanovama. Poseban izazov razvoju volonterstva predstavlja razmjerno niska stopa mladih koji volontiraju te će se kroz Poziv financirati projekti kojima će se poticati uključivanje mladih u volontiranje kako bi se dodatno naglasile koristi aktivnog sudjelovanja mladih osoba u društvu putem volontiranja kao i stjecanje vrijednih kompetencija, vještina i iskustava koje će moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 27. srpnja 2016. godine s početkom u 10,00 sati, dok je rok za podnošenje projektnih prijedloga 19. rujna 2016. godine.

Sve detaljnije informacije o natječaju kao i sam prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1259.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci