12 srp 2016

OBJAVLJEN ZAJEDNIČKI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA I ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA U RH

Obavještavamo Vas da Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga pozivaju udruge i zdravstvene organizacije koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga da se sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga.

Predmet ovoga Natječaja je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Pravo prijave na natječaj imaju udruge koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu te djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge.

Udruge i zdravstvene organizacije mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

· PI. Projekti prevencije ovisnosti koji su u s kladu s Europskim standardima za      kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) i Inovativni projekti univerzalne  prevencije ovisnosti

· PII. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije,

· PIII. Projekti resocijalizacija ovisnika i intervencije u zatvorskom sustavu,

· PIV. Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama,

· PV. Programi smanjenja šteta povezanih sa zlouporabom droga.

Sredstva za financiranje projekata osigurana su ukupnom iznosu od 15.250.000,00 HRK.

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga je 50.000,0 HRK, a najviši 150.000,00 HRK po projektu.

Za projekte zdravstvenih organizacija najmanji iznos koji se može odobriti za pojedini projekt je 50.000,00 HRK, a najviši 1.200.000,00 HRK po projektu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata završava 09. kolovoza 2016. godine.

Sve dodatne informacije i projektnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci