11 srp 2016

250 MILIJUNA EURA EIB-A I HBOR-A ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Europska investicijska banka (EIB) potpisale su Ugovor o financiranju u visini od 250 milijuna eura za pružanje potpore projektima lokalnih malih i srednjih poduzeća (MSP).

Potpisan ugovor drugi je dio kreditne linije ukupnog iznosa od 500 milijuna eura namijenjene malim i srednjim poduzećima za održanje ekonomskog oporavka Hrvatske nakon nekoliko godina recesije. 2014. godine s HBOR-om, bankom koja je 100% u vlasništvu Republike Hrvatske, potpisana je prva tranša ove kreditne linije u visini od 250 milijuna eura.

Zajam će doprinijeti provedbi projekata na području industrijskih usluga i turizma kao i ostalih prioritetnih sektora. Zajam pruža potporu i EIB-ovoj inicijativi za zapošljavanje mladih. Njime EIB i HBOR i na ovaj način pružaju dodatnu podršku krajnjim korisnicima koji mogu dokazati da svojim investicijskim projektima financiranim sredstvima zajma također daju svoj doprinos otvaranju novih radnih mjesta za mlade.

Ovom transakcijom jača se ionako snažno i učinkovito partnerstvo EIB-a i HBOR-a. EIB je HBOR-u do sada odobrio zajmove u visini iznad 2 milijarde eura za financiranje projekata malih i srednjih poduzeća i srednje kapitaliziranih poduzeća te javnih subjekata u sektorima industrije i usluga, uključujući i turizam, kao i malih i srednjih infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave.

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci