04 srp 2016

U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. OBJAVLJEN POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za „POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA“.

Opći cilj: Promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika.

Prihvatljivi prijavitelji:

· Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno ispunjavati kriterij br.2 propisanih kriterija za društvene poduzetnike definiran Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020, (SDP);

· Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema kriteriju br.2 definiranom SDP-om.

Prihvatljive aktivnosti:

Skupina 1.

· Upravljanje projektom i administracija;

· Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja;

· Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja;

· Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva;

· Razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU;

· Promidžba i vidljivost.

 Skupina 2.

· Upravljanje projektom i administracija;

· Razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike;

· Promidžba i vidljivost.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 8.000.000,00 kn.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi od 400.000,00 do 800.000,00 kn.

Rok za prijavu na natječaj traje do 02. rujna 2016. godine.

Više informacija o navedenom možete dobiti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci