28 lip 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ IZ MJERE 08, PODMJERE 8.6, OPERACIJE 8.6.3. “MARKETING DRVNIH I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je novi natječaj iz Mjere 08 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjera 8.6. “Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda”, operacije 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda”.

Prihvatljivi prijavitelji su:

• šumoposjednici;

• udruge šumoposjednika/šumovlasnika;

• obrti, mikro, mala i srednja poduzeća;

• jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.

Prihvatljivi troškovi su:

• prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova;

• troškovi vezani uz gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora;

• zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama;

• kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma;

• izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma;

• kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda.

Minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Visina tražene potpore po projektu može iznositi od 5.000 eura do 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Više informacija o javnom pozivu i listu prihvatljivih troškova možete pronaći na stranicama Narodnih novina.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci