13 lip 2016

„OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA“ U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE“

Obavještavamo Vas da je na stranicama Strukturnih fondova Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama. Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama.

Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerske organizacije za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je indikativni iznos od 9.360.000,00 HRK, od čega indikativni iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć iznosi 360.000,00 HRK.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 200.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 HRK.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje bit će organizirane 15. lipnja 2016. godine, a o svim detaljima i načinu prijave prijavitelji će biti naknadno obaviješteni.

Sve detaljnije informacije kao i sam prijavni obrazac možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1255.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci