09 lip 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.5. POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA – PROVEDBA OPERACIJE 8.5.2. USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedba operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Prihvatljivi korisnici su:

• šumoposjednici;

• udruge šumoposjednika/šumovlasnika;

• trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske;

• udruge civilnog društva;

• pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

Prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (idejni plan ulaganja te ostala projektno-tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne u svrhu uspostave, uređenja i održavanja staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu te za izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Vrijednost javne potpore po projektu iznosi od 5.000 eura do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja do 17.listopada.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na stranicama Narodnih novina.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci