01 lip 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 4.1. “POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA” – PROVEDBA OPERACIJE 4.1.3. “KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 48/16 Natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba Operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Proizvođačke grupe/organizacije ne mogu biti korisnici u operaciji 4.1.3. Ujedno napominjemo da se povezana društva smatraju jednim korisnikom te isti može podnijeti jedan zahtjev za potporu.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su:

• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,

• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
• ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, no može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
• mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.
Visina tražene potpore:
• najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
• najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
• Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

ROK za podnošenje zahtjeva za potporu je 6. listopad 2016. godine.

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći ovdje, a pravilnik ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci