11 tra 2016

USLUGE PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

INFORMACIJE O UVJETIMA I NAČINU DAVANJA USLUGA I OBAVLJANJU DJELATNOSTI PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije obavlja svoju djelatnost sukladno sljedećim programima i aktivnostima:

1. STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ
– koordinacija i osnaživanje kapaciteta za strateško planiranje i regionalni razvoj,
– koordinacija i sudjelovanje u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih županijskih strateških dokumenata, kao i u njihovoj provedbi,
– priprema i provedba razvojnih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini te na razini statističke regije.
2. POTICANJE INVESTICIJA I PODUZETNIŠTVA
– sustavno informiranje i organizacija edukacija poduzetnika,
– poticanje poduzetnika na primjenu inovacija i visokih tehnologija,
– poticanje na poslovno povezivanje – klasteri, zadruge te drugi oblici udruživanja,
– koordinacija i suradnja svih dionika ključnih za privlačenje ulagača na području Koprivničko-križevačke županije,
– promocija poslovnih zona, podrška potencijalnim investitorima i podrška investitorima koji su već realizirali svoje ulaganje.
3. JAČANJE APSORPCIJSKIH KAPACITETA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
– informiranje javnog, privatnog i civilnog sektora o otvorenim EU natječajima,
– edukacija javnog, privatnog i civilnog sektora o metodologiji pripreme i provedbe EU projekata,
– priprema, osmišljavanje i provedba projekata sufinanciranih EU sredstvima.
4. PROMIDŽBA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
– sudjelovanje u promidžbi i izradi zajedničkih marketinških planova Koprivničko-križevačke županije,
– organizacija i suorganizacija zajedničkih nastupa poduzetnika na sajmovima u regiji,
– organizacija i suorganizacija sajmova i manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci