23 velj 2016

ODRŽANA 4. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG PARTNERSKOG VIJEĆA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Dana 19. veljače 2016. godine održana je 4. sjednica Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije 2014.-2020. Sjednicom je predsjedala novoizabrana predsjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a ujedno i predsjednica Županijskog partnerskog vijeća Verica Rupčić.

Županijsko partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice, a sudjeluje u izradi Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020.

Pod prvom točkom sjednice članovi Županijskog partnerskog vijeća su informirani o tijeku aktivnosti na izradi Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske do 2020. godine i Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.

Izrada Strategije regionalnoga razvoja je proces koji obuhvaća pet faza, a prema planu treba biti izrađena do kraja lipnja 2016. godine.

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. je u završnoj fazi izrade. Materijal Analiza stanja i SWOT analiza Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. usvojeni su od strane Županijskog partnerskog vijeća. Također, definiran je strateški okvir dokumenta te je u tijeku njegova razrada na mjere.

Prema drugoj točci Dnevnog reda, a temeljem dopisa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU dan je prijedlog četiri člana i njihovih zamjena za Partnersko vijeće statističke regije iz Županijskog partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije sukladno načelu ravnomjerne zastupljenosti dionika. Kao predstavnici javnog sektora predloženi su zamjenici župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota i Ivan Pal. Predloženi članovi iz gospodarskog sektora su Darko Jambreković, predstavnik Radnika d.d. i Darko Matošić, predstavnik Eko papira d.o.o., a koji su članovi Županijskog partnerskog vijeća KKŽ temeljem imenovanja HGK Županijske komore Koprivnica. Gospođa Marijana Ivanek-Martinčić, predstavnica Visokog gospodarskog učilišta Križevci i Krešimir Buntak, predstavnik Sveučilišta Sjever predloženi su kao predstavnici obrazovnog sektora dok su ispred civilnog sektora predloženi Sonja Hlebar iz udruge UZOR Hrvatske te Branko Zorko iz Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije. Navedeni prijedlog imenovanja jednoglasno je usvojen.

IMG 2122 copyIMG 2103 copyIMG 2125 copyIMG 2120 copy copy copy

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci