07 pro 2015

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.3. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 125/15 natječaj za operaciju 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”, u sklopu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi su ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture, ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture, ulaganja u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu te opći troškovi.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći danas, 07. prosinca 2015. i traje do 07. lipnja 2016. godine.

Prilog:

Pravilnik

Natječaj

Predlošci i upute za operaciju 4.3.3.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci