01 pro 2015

NAJAVA POZIVA „ULAGANJE U INFRASTRUKTURU U SEKTORU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA“

Na stranicama Strukturnih fondova objavljena je najava ograničenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Europski fond za regionalni razvoj, nadležno tijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Javna objava Poziva očekuje se u prosincu 2015. godine. Potencijalni prijavitelji su javna visoka učilišta, javna znanstvena organizacija, jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne (područne) samouprave.

Poziv se organizira u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013., Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, Mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog Europskim fondom za regionalni razvoj. Specifični cilj Mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije koji se odnosi na ovaj poziv je: poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije infrastrukturnim investicijama te ulaganjem u potrebnu istraživačku opremu.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti samo prijavitelji s „Indikativne liste infrastrukturnih projekata za Europski regionalni razvoj 2014. – 2020.” Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji imaju pripremljenu svu projektnu dokumentaciju potrebnu za implementaciju infrastrukturnoga projekta. Na Indikativnoj listi nalaze se prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta unaprijed odabralo javnim pozivom na dostavu prijava „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020.˝ (poziv je otvoren od 2011. godine). Budući da neki od prijavitelja s Indikativne liste imaju pripremljenu svu projektnu dokumentaciju, ovim pozivom želi se omogućiti provedba infrastrukturnih projekata još tijekom Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. Prijavitelj se može prijaviti samostalno, s jednom ili više partnerskih organizacija, u skladu s projektnom prijavom uključenom na Indikativnu Iistu odabranih projekata MZOS-a.

Ograničeni Poziv na dostavu prijava „Ulaganje u infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija” namijenjen je:
• izgradnji nove infrastrukture za istraživanje, razvoj i inovacije,
• poboljšanju (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata infrastrukture za istraživanje, razvoj i inovacije u svrhu unapređenja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja,
• opremanju objekata infrastrukture za istraživanje, razvoj i inovacije

Cjelokupnu najavu Poziva možete pronaći na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1188.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci