21 lis 2015

ODRŽANA DVODNEVNA RADIONICA IZ DRUGOG CIKLUSA RADIONICA NA TEMU „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT MANAGEMENT“ U OKVIRU PROGRAMA MRRFEU

logici-potprogram-v

U okviru Programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” za 2015. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dana 16. i 21. listopada 2015. godine u organizaciji PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je dvodnevna radionica „Vještine upravljanja projektom – Project management”.

Dvodnevna radionica održana je u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a prisustvovalo joj je 20-tak sudionika predstavnika javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije.

Cilj dvodnevne radionice je bio upoznati sve sudionike s cjelokupnom metodologijom pripreme i provedbe EU projekata od definiranja samih problema koji se projektom žele riješiti do izrade proračuna projekta te prezentiranja prijavnih obrazaca i Uputa za prijavitelje.

Na početku radionice je sve prisutne pozdravila ravnateljica PORE gđa. Melita Birčić.

Radni dio prvog dana radionice započeo je s predstavljanjem mogućnosti financiranja projekata iz EU izvora te objašnjavanjem načina pripreme projekata po metodologiji Project Cycle Managementa. Nakon uvoda u projektni ciklus te izrade stabla problema i stabla ciljeva temeljenih na konkretnim projektnim idejama polaznika, nastavilo se sa razradom logičke matrice na konkretnim projektima.

Drugi dan radionice naglasak je bio na izradi proračuna projekta i gantograma projektnih aktivnosti te se ukazalo na najčešće pogreške u pripremi projekata. Također, svim polaznicima su prezentirani praktični savjeti vezani za izvještavanje i provedbu EU projekata te im je detaljno prezentiran sadržaj Uputa za prijavitelje. Polaznici su se drugi dan upoznali i sa MIS sustavom što je ujedno bio i uvod u jednu od sljedećih radionica koje PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizira u okviru navedenog Programa.

Izvođač dvodnevne radionice bila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

logo-eu-ulaganje

IMG 6491IMG 6493IMG 6498IMG 6500IMG 6502IMG 6505IMG 6516IMG 6521

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci