16 lis 2015

PORA ODRŽALA SASTANKE SA PREDSTAVNICIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

logici-potprogram-v

U razdoblju od 01. do 15. listopada 2015. godine PORA je održala radne sastanke sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije. Radni sastanci su održani u Općinama Novo Virje, Rasinja, Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Novigrad Podravski i Molve.

Cilj radnih sastanaka je razgovor s predstavnicima jedinica lokalne samouprave o konkretnim razvojnim projektima koji se pripremaju za prijavu na Europske strukturne i investicijske fondove. Osim tema vezanih uz pripremu razvojnih projekata i mogućnostima financiranja u okviru ESI fondova, PORA je predstavnike Općina izvijestila o svim novinama vezanim uz primjenu Zakona o regionalnom razvoju i pripadajućim podzakonskim aktima, kao i o pripremi razvojnih projekata u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska za novi financijski period 2014.-2020.

U sljedećem razdoblju PORA će održati slične sastanke i u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, a sve s ciljem jačanja kapaciteta i razine spremnosti razvojnih projekata za prijavu na natječaje Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

logo-eu-ulaganje

DSC 0385DSC 0390DSC 0392DSC 0400IMG 1173IMG 6447IMG 6456IMG 6459

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci