24 ruj 2015

PORA ODRŽALA PRVE SASTANKE SA PREDSTAVNICIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U razdoblju od 14. do 23. rujna 2015. godine PORA je održala prve radne sastanke sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije. Radni sastanci su održani u Općinama Hlebine, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Legrad, Koprivnički Ivanec i Drnje.

Cilj radnih sastanaka je razgovor s predstavnicima jedinica lokalne samouprave o konkretnim razvojnim projektima koji se pripremaju za prijavu na Europske strukturne i investicijske fondove. Osim tema vezanih uz pripremu razvojnih projekata te mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova, PORA je predstavnike Općina izvijestila o svim novinama vezanim uz primjenu Zakona o regionalnom razvoju i pripadajuće podzakonske akte.

Kroz slijedećih nekoliko mjeseci PORA će održati slične sastanke u ostalim jedinicama lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, a sve s ciljem jačanja kapaciteta i razine spremnosti razvojnih projekata za prijavu na natječaje Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci