09 ruj 2015

OBJAVLJEN OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA MODERNIZACIJU, UNAPRJEĐENJE I PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE STUDENTSKOG SMJEŠTAJA ZA STUDENTE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Na stranicama Strukturnih fondova objavljen je ograničeni Poziv za dostavu projektnih prijedloga za modernizaciju, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju. Poziv se namjerava financirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj Poziva usmjeren je na podršku javnim visokim učilištima za proširenje i poboljšanje njihovih smještajnih kapaciteta, točnije doprinos smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju te povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.

Prihvatljivi prijavitelji su unaprijed određena javna visoka učilišta u stopostotnom javnom vlasništvu. Pozvani prijavitelji su odabrani na temelju sljedećih kriterija:

  • – prijavitelj mora biti javno visoko učilište registrirano za rad u Republici Hrvatskoj;
  • – u mjestu u kojem se izvodi visoko obrazovanje u kojem je broj studenata izvan prebivališta manji od 250, ne postoji opravdanost gradnje studentskog doma;
  • – mjesto u kojem se izvodi visoko obrazovanje nema studentski dom ili postojeći pokriva manje od 15% studenata izvan prebivališta (tj. omjer trenutnog broja kreveta i i ukupnog broja studenata izvan prebivališta je ispod 15%);
  • – ukoliko prijavitelj ima potrebu za rekonstrukcijom i modernizacijom studentskog doma, postojeći dom mora biti stariji od 10 godina.

Prihvatljivi prijavitelji su:
1. Sveučilište u Zagrebu 2. Sveučilište u Rijeci 3. Sveučilište u Splitu 4. Sveučilište u Zadru 5. Sveučilište u Dubrovniku 6. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 7. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 8. Veleučilište u Požegi 9. Veleučilište “Lavoslav Ružička” Vukovar 10. Veleučilište u Šibeniku 11. Međimursko veleučilište u Čakovcu 12. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 13. Visoko gospodarsko učilište, Križevci.

Za financiranje projekata raspoloživi je iznos od 140.600.000,00 kn, a projekti će biti sufinancirani u iznosu od 85% tj. vlastita sredstva korisnika moraju iznositi 15% investicije.U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima u dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva:
Podskupina 1 – Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova
Podskupina 2 – Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 934.000.000,00 HRK, od čega je:
– iznos sredstava iz EFRR-a 793.900.000,00 HRK (85%);
– iznos nacionalnih sredstava 140.100.000.00 HRK (15%).
Maksimalno 25 % sredstava od ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva dodijelit će se za provedbu aktivnosti koje uključuju rekonstrukciju postojećih studentskih domova odnosno za projekte iz podskupine 2.

Ovaj Javni Poziv je otvorenog postupka trajnog modaliteta, otvoren od 08.09.2015. -30.06.2020.
Sve informacije o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1174.

Za dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na email:[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci