08 srp 2015

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.

Cilj ovog Javnog poziva je formiranje Liste prijavitelja koji se imaju pravo javiti na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija na temelju ispunjavanja kriterija u okviru Poziva.

Centri kompetencija (CEKOM-i) su individualni (umreženi) subjekti vođeni potrebama industrije, osmišljeni u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta poslovnog sektora (uglavnom malih i srednjih poduzeća kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za istraživanje i razvoj), kako bi provodili projekte istraživanja i razvoja (osobito one usmjerene na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata) u skladu s tematskim područjima navedenima u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Njihov glavni cilj je povećati konkurentnost poslovnog sektora kroz ulaganja u istraživanje i razvoj i povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.

CEKOM može biti konzorcij između poduzetnika i jedne ili više organizacije za istraživanje i širenje znanja uspostavljen u cilju učinkovite suradnje na projektima istraživanja i razvoja; inovacijski klaster, čiji su članovi uključeni u aktivnosti istraživanja i razvoja ili pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom koja obavlja ekonomske djelatnosti.

Potencijalni prijavitelji na Poziv su, sukladno predviđenim modelima CEKOM-a, sljedeći:

Model 1.
a) u kojem je CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja,

b) u kojem je CEKOM Konzorcij

Model 2.
– u kojem je CEKOM Inovacijski klaster

Model 3.
– u kojem je CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom.

Prijave se zaprimaju od 1. rujna 2015. godine do 30. rujna 2015. godine.

Više o navedenom Javnom pozivu za iskaz interesa kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećem linku: http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-ispunjavanje-kriterija-za-prijavu-na-ograniceni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredst.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila na:[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci