25 svi 2015

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo Poziv za sve zainteresirane udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno...

[ Pročitaj više... ]
25 svi 2015

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE OBJAVILO TRI NATJEČAJA NAMIJENJENA UDRUGAMA

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavilo tri natječaja namijenjena udrugama kojima se mogu financirati projekti u stopostotnom iznosu, a sva tri natječaja otvorena su do 17....

[ Pročitaj više... ]