13 velj 2015

U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA COMMON CROSS BORDER STRATEGY ODRŽAN ZAJEDNIČKI WORKSHOP I SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA

U četvrtak, 12. veljače 2015. godine u Kaposvaru održan je zajednički workshop i sastanak svih projektnih partnera u okviru provedbe projekta Common Cross Border Strategy. Workshop i sastanak projektnih partnera održani su u Kaposvaru u prostorima županijske uprava županije Somogy kao Glavnog korisnika u projektu. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera; županije Somogy, PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja te Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Na workshopu je svaki od projektnih partnera predstavio dosadašnje aktivnosti u projektu kao i tijek pripreme strateškog razvojnog dokumenta svake županije partnera u projektu. Prezentaciju svih do sada odrađenih aktivnosti PORE kao i tijek pripreme razvojne strategije za područje Koprivničko-križevačke županije, kao jedne od najvažnijih aktivnosti i rezultata u projektu održala je gđa Tihana Kraljić, Voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje u PORI. PORA je do sada organizirala i održala ukupno 7 tematskih radionica za relevantne dionike s područja Koprivničko-križevačke županije na kojima je dobila direktne inpute potrebne za izradu strateškog razvojnog dokumenta za područje Koprivničko-križevačke županije u projektu. Radionice su održane za Radnu grupu za izradu i izvještavanje o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. te za sektore gospodarstva, poljoprivrede, turizma, zaštićene kulturne i prirodne vrijednosti, civilni sektor i školstvo. Navedenim radionicama prisustvovalo je ukupno 117 sudionika s područja Koprivničko-križevačke županije. PORA je također aktivno promovirala provedbu projekta u medijima te nabavila potrebnu opremu.

Tijek dosadašnjih aktivnosti ispred Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije prezentirao je zamjenik direktora gospodin Marinko Bartulović. Kratku prezentaciju s osvrtom na proteklo razdoblje provedbe projekata u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007.-2013., kao i tijek pripreme novog Operativnog programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. održao je gospodin András Tálos ispred Zajedničkog Tehničkog Tajništva Programa.

Projekt menadžer ispred Glavnog korisnika gospodin Márk Gábor prezentirao je dosadašnji tijek svih aktivnosti u projektu te ujedno i što se sve očekuje od nove zajedničke razvojne strategije prekograničnog područja, koja će biti konačan rezultat provedbe ovog projekta. Na temelju izrade strateškog razvojnog dokumenta za područje svake od triju županija uključenih u projekt, pristupilo se izradi zajedničke strateške razvojne strategije prekograničnog područja, koja obuhvaća sva tri prethodno izrađena strateška razvojna dokumenta svake pojedine županije partnera.

Na kraju workshopa održan je i radni sastanak svih projektnih partnera na kojem su definirani slijedeći koraci u provedbi projekta kao i finalizacija navedene strateške razvojne strategije za prekogranično područje triju županija.

Slijedeći takav workshop za sve projektne partnere održat će se u ožujku u Bjelovaru, a nakon toga i u Koprivnici. Projekt je odobren za provedbu temeljem trećeg natječaja u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007.-2013., a njegova ukupna vrijednost je 114.201,47 EUR.

20150212 10140520150212 10152120150212 10330620150212 105117

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci