20 sij 2015

AKTIVNOSTI NA IZRADI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Dana 19. siječnja 2015. godine u PORI KKŽ održan je sastanak predstavnika PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja (PORA), županijske pročelnice za financije, proračun i javnu nabavu Robertine Zdjelar, županijskog pročelnika za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Štimca s gospođom Majom Hranilović iz tvrtke Ecorys d.o.o. koja je ugovoreni ex-ante evaluator za vrednovanje Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije (ŽRS KKŽ) za razdoblje 2014.-2020. Cilj sastanka bila je razmjena informacija i definiranje daljnjih aktivnosti na izradi ŽRS KKŽ 2014.-2020.

Uvodno je gospođa Tihana Kraljić voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje u PORI rezimirala dosadašnje aktivnosti na izradi ŽRS KKŽ 2014.-2020., te istaknula kako je do sada Radna grupa održala 5 radnih sastanaka, a Partnersko vijeće je zasjedalo dva puta. Partnersko vijeće je potvrdilo Analizu stanja, te je upoznato s Nacrtom Swot analize, a Radna grupa je usmjerena na utvrđivanje ciljeva, prioriteta i mjera.

Gospođa Hranilović upoznala je sudionike sastanka s najavama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU vezano na provedbu Zakona o regionalnom razvoju, odnosno rokovima za donošenje provedbenih akata, pravilnika i uredbi vezanih za izradu županijskih razvojnih strategija, te aktivnostima na izradi Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske koja je vertikalno nadređeni strateški dokument za županijske razvojne strategije.

Svi sudionici sastanka usuglasili su se da su usvajanjem Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020., stvoreni preduvjeti za nastavak aktivnostima na izradi ŽRS KKŽ 2014-.-2020.

Na sastanku je definirano da će PORA KKŽ članovima Radne grupe dostaviti Prioritete iz Sporazuma o partnerstvu između RH i EU, te ih pozvati da zaključno s 02. veljače 2015. godine dostave popunjene obrasce prijedloga mjera.

IMG 5111IMG 5121

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci