20 sij 2015

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA ZA POTPORE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA U 2015. GODINI

Hrvatska turistička zajednica je Sukladno Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programu rada Hrvatske turističke zajednice za 2015. objavila

JAVNI POZIV
za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama
na turistički nerazvijenim područjima u 2015. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske (dalje u tekstu: TZN) i to za:

• programe razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije;
• programe stručnog usavršavanja i treninga;
• programe korištenja javne turističke infrastrukture;
• programe unapređenja djelovanja turističkih zajednica.

Turistički nerazvijenim područjem se smatraju:
• područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba
• sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Iznos odobrene potpore po jednom programu u jednoj godini može iznositi najviše do 80%,ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa.

Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za potpore može kandidirati najviše pet (5) programa.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti viša od 350.000,00 kn.

Kandidatura TZ za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se na Obrascu TZ/15 i Obrascu HTZ/15 koji su sastavni dio ovog Javnog poziva. Obrasci za kandidaturu se podnose na papiru (1 primjerak) i na CD-u ili USB sticku (1 primjerak).

Kandidature na Javni poziv šalju preporučeno na adresu:

Hrvatska turistička zajednica,
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, s naznakom
“NE OTVARAJ – Javni poziv, POTPORA NERAZVIJENIM TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA”.

Javni poziv je otvoren do 20. veljače 2015. godine.

Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2015. godini kao i pripadajuće obrasce možete preuzeti ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci