15 pro 2014

USVOJEN OPERATIVNI PROGRAM ‘KONKURENTNOST I KOHEZIJA’: 2 MILIJARDE EUR ZA MSP I ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Vlada Republike Hrvatske 12. prosinca 2014. godine na 199. telefonskoj sjednici prihvatila je prijedlog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., a isto je učinila i Europska komisija (EK), donošenjem Odluke o odobrenju ovog Programa.

Glavna uprava za regionalni razvoj Europske komisije zaprimila je 203 operativna programa, a do sada ih je bilo odobreno 34.

U okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, RH je iz proračuna EU-a na raspolaganju ukupno 8,397 milijardi EUR, od čega je 6,881 milijardi EUR dodijeljeno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., i to 4,321 milijardi EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te 2,559 milijardi EUR iz Kohezijskog fonda. Gotovo 2 milijarde EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije, a značajan udio ulaganja, od više od 3,5 milijardi EUR, uložit će se u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva.

Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U izradi dokumenta bitno je naglasiti i kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja po završetku procesa donosi operativne programe, odnosno formalno odobrava korištenje ESI fondova kako je opisano u tim programima.

Operativni program “Konkurentnost i kohezija” možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=3050.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci