19 stu 2014

ODRŽANA 24. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA „PORE“ RAZVOJNE AGENCIJE PODRAVINE I PRIGORJA

Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji održalo je 18. studenoga 2014. godine 24. sjednicu na kojoj je donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore KLASA: 402-01/14-20/30 URBROJ: 516-03-01-02-02/3-14-2 i davanje solemizirane bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja izvršenja ugovornih obveza.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci