20 stu 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA „SOLIDARNOST I DRUŠTVENI KAPITAL U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Ureda za financijske mehanizme gospodarskog prostora (EGP) i norveškog financijskog mehanizma „Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici”.

Ciljevi natječaja su podrška građanskim akcijama u lokalnim zajednicama koje poboljšavaju kvalitetu života i razinu društvenog kapitala u zajednici poticanjem aktivnog građanstva korištenjem lokalnih potencijala i povećanjem društvene solidarnosti te povećanje aktivnosti građana kroz uključivanje u proces razvoja i provedbe građanske akcije.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • razvoj lokalne zajednice i društvena solidarnost
  • pružanje socijalne skrbi i osnovanih usluga od strane organizacija civilnoga društva
  • promicanje društvene uključenosti i integracije manjinskih skupina ili skupina izloženih riziku

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije koje su osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge ili zaklade (osim ako su registrirane u gradu Zagrebu), tj. organizacije koje su obuhvaćene sljedećom definicijom „Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnjeuprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija”. Vjerske organizacije i institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnog društva u okvirima ovog natječaja. Prijavitelj će biti glavni izvoditelj akcije, a akcija se može provoditi u suradnji s jednim i/ili nekoliko pridruženih partnera. Pridruženi partneri su bilo koja pravna osoba, javna ili privatna, komercijalna ili nekomercijalna, kao i organizacije civilnoga društva sa sjedištem u istom mjestu kao i prijavitelj. Pridruženi partneri ne ostvaruju financijsku korist od akcije.

Visina financijske podrške po prijavljenoj akciji kreće se od 15.000 do 30.000 kn, a predviđeno je da će se financirati ukupno do 30 akcija. Program može osigurati do 90% prihvatljivih troškova akcije, a prijavitelj je dužan dati ili osigurati preostalo sufinanciranje u obliku novca ili doprinosa u obliku volonterskog rada. Po potpisivanju ugovora može se tražiti predujam u iznosu od 30% ukupnih prihvatljivih troškova.

Trajanje akcije je od 2 do 3 mjeseca – između 1. ožujka i 1. rujna 2015. godine, a rok za dostavu projektnih prijava je 14. siječanj 2015. godine.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/354.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci