24 lis 2014

IZMJENA NATJEČAJA ZA MJERU 2.1. “PROIZVODNE INVESTICIJE U AKVAKULTURI”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 23. listopada 2014. objavila je izmjenu Natječaja za mjeru 2.1. “Proizvodne investicije u akvakulturi”.

Izmjenom Natječaja mijenja se prilog I „DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU”, dokumentacija pod rednim brojem 10., iznimka iz druge alineje.

Radi navedenih izmjena, rok za podnošenje Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu produžen je do 14. studenoga 2014.

Izmjenom natječaja ne mijenja se sadržaj AGRONET aplikacije za podnošenje Zahtjeva za potporu, a korisnici na pitanju gdje se traži učitavanje dokumentacije pod rednim brojem 10. iz Priloga I. Natječaja mogu učitati dokumentaciju sukladno uvjetima i kriterijima kako je propisano izmjenom Natječaja za provedbu mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi” (“Narodne novine br.123/14).

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci