21 srp 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU DIVERSIFIKACIJA TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA EUROPSKE UNIJE – ODRŽIVI TRANSNACIONALNI TURISTIČKI PROIZVODI

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj Diversifikacija turističke ponude i proizvoda Europske unije – održivi transnacionalni turistički proizvodi.

Nastavno na pripremni projekt “Održivi turizam” i prijašnje pozive za dostavu projektnih prijedloga koji su objavljeni u sklopu programa za konkurentnost i inovacije (CIP), Europska komisija odlučila je dodatno stimulirati konkurentnost europskog turističkog sektora.

Maksimalan iznos sufinanciranja je 250.000 eura po projektu, dok je maksimalna stopa sufinanciranja 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj je otvoren s ciljem jačanja konkurentnosti europskog turističkog sektora poticanjem diversifikacije ponude turističkih proizvoda i usluga, dok su specifični ciljevi sljedeći:

 • Potpora projektima koji promiču transnacionalne turističke rute, itinerare, staze, bilu u fizičkom ili virtualnom smislu
 • Poticanje konkurentnosti u turističkom sektoru
 • Poticanje diversifikacije ponude turističkih proizvoda i usluga pomoću razvoja održivih turističkih proizvoda
 • Poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzeća te stvaranja povoljnog okvira za suradnju sa malim i srednjim poduzetnicima

Europska komisija namjerava financirati projekte koji su razvili turističku ponudu temeljenu na sportskim ili welness aktivnostima koje se odnose na jednu od sljedećih vrsta turizma: priobalni, pomorski, seoski ili planinski turizam.

Kako bi bili prihvatljivi, projekti bi trebali:

 • Imati fokus na sportske ili welness aktivnosti
 • Biti transnacionalnog karaktera
 • Promovirati održivi turizam
 • Biti tehnički i financijski održivi
 • Stvarati mjerljive rezultate i dugoročni utjecaj

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe koje su u potpunosti ili djelomično javno ili privatno tijelo, pod uvjetom da privatno tijelo mora biti ispravno oformljeno i registrirano u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Također, prijavitelj mora djelovati u obliku konzorcija sa partnerskim organizacijama pod uvjetom da je jedan od njih koordinator. Konzorcij se mora sastojati od najmanje pet partnera koji dolaze iz minimalno četiri prihvatljive zemlje sudionice programa.

Uz navedene uvjete, konzorcij treba biti sastavljen na sljedeći način:

 • Minimalno dva partnera u konzorciju moraju biti mala ili srednja poduzeća iz područja turizma
 • Minimalno jedan prijavitelj mora biti tijelo na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini ili mreža državnih tijela na regionalnoj ili lokalnoj razini

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane za sljedeća područja:

 • Razvoj i jačanje održivih transnacionalnih turističkih proizvoda razvojem turističke ponude i olakšavanjem njihovog probijanja na tržište nakon razdoblja sufinanciranja projekta
 • Promicanje i poboljšanje vidljivosti održivih transnacionalnih turističkih proizvoda kroz zajedničke transnacionalne promidžbene i komunikacijske aktivnosti te pružanjem informativnih aktivnosti potencijalnim turistima i drugim dionicima
 • Olakšavanje javno-privatnog partnerstva i integracija sa poduzećima u turizmu, osobito malim i mikro poduzećima, kao i lokalnim vlastima kako bi se ojačala ponuda turističkih proizvoda kao i regionalni razvoj i jačanje turizma općenito

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.europski-fondovi.eu/content/diversifikacija-turisti-ke-ponude-i-proizvoda-europske-unije-odr-ivi-transnacionalni-turisti

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci