21 srp 2014

OBAVIJEST O OBJAVLJENIM JAVNIM POZIVIMA ZAKLADE „KULTURA NOVA“

Obavještavamo Vas da je Zaklada “Kultura nova” objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom u okviru Programa podrške 2014 za programe i projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2015. godini te za višegodišnje projekte/programe koji se provode u 2015., 2016. i 2017. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2014 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su upisane u matični registar, koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija, koje vode uredno financijsko poslovanje, koje su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti te koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014.

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2014 iznosi 5.660.000 kn, a Program podrške 2014 obuhvaća četiri programska područja:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn

a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn

b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn

b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada će dodjeljivati jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2015. godini te višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2015., 2016. i 2017. godini.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa u tri sljedeće kategorije:

a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn

b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn

c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Javni pozivi za kategorije b i c provode se u dva ciklusa. Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2015. do 30.6.2015., a završiti u razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015. Za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2015. do 31.12.2015.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2015. godine.

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška u Programskom području 3 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn

b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Programsko područje 4 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu za Programska područja 1, 3 i 4 dok za Programsko područje 2 može u svakoj od tri kategorije podnijeti po jednu prijavu.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2014, e-prijavnice za sve kategorije i programska područja te dodatni obrasci za Programska područja 3 i 4 (PP3 i PP4), dostupni su na sljedećem linku: http://kulturanova.hr/

Nakon što je e-prijavnica ispunjena i poslana u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica, potrebno je ispisanu, potpisanu i ovjerenu prijavnicu, zajedno s propisanom dodatnom dokumentacijom, poslati isključivo preporučenom poštom, uz napomenu “Za javni poziv” i “Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava”, na adresu sjedišta Zaklade:

Zaklada “Kultura nova”

Za javni poziv _______________ (unijeti ime programskog područja za koje se prijavljuje)

Frankopanska 5/2

10000 Zagreb

Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava

Rok za podnošenje prijava je 9. rujna 2014. godine, u elektroničkom obliku do 16h, a u papirnatom obliku do 23.59h.

Pitanja o Programu podrške 2014 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: [email protected] u razdoblju od 16. 8. 2014. do 3. 9. 2014.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci