18 srp 2014

POZIV LOKALNIM, REGIONALNIM I NACIONALNIM ČELNICIMA DA ISKORISTE NOVO FINANCIRANJE I POMOĆ EU-A ZA ŠIROKOPOJASNE MREŽE

Europska komisija  pokrenula je svoju inicijativu „Povezane zajednice” – krovnu inicijativu za nekoliko sustava koja je osmišljena za pružanje savjeta koji su potrebni malim i velikim gradovima, lokalnim partnerstvima za širokopojasne mreže i operaterima kako bi dobili financijska sredstva i razvili poslovne modele prilagođene uvođenju brze širokopojasne veze u njihovu zajednicu.

Neki aktualni primjeri najbolje prakse su:
Reggefiber u Nizozemskoj, projekt koji je započeo 2010. i koji je uvelike pridonio uvođenju izuzetno brze veze od optičkih vlakana u domaćinstva (FttH), zahvaljujući financiranju EIB-a i šest komercijalnih banaka te
Iliad u Francuskoj, koji je s EIB-om 2012. potpisao projekt vrijedan 200 milijuna eura za financiranje uvođenja iduće generacije mreža u Francuskoj, od kojih je 65 % namijenjeno za razvoj FttH-a.

Prihvatljive su među ostalima i sljedeće vrste pomoći:
 Pojedinačne povratne informacije: početna procjena lokalnog plana za širokopojasnu mrežu kojom se utvrđuje kakva im se pomoć može ponuditi;
 Tehnička pomoć Svjetske banke: Svjetska banka surađuje sa stručnjacima iz Europske komisije koji će pomoći u izradi poslovnih modela i dati savjete o tome kako vaš projekt može postići dovoljan opseg kako bi imao pravo na financiranje iz privatnih ili javnih sredstava,
 Europska investicijska banka: Komisija je u okviru svog Instrumenta za povezivanje Europe osigurala početni kapital za EIB kako bi on ponudio prilagođeno financiranje za projekte širokopojasne mreže uz kreditni status AAA te banke;
 Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF): EU-u je od sada do 2020. za sve regije predvidio 453 milijarde eura. Pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (uključujući ulaganja u širokopojasnu mrežu) te njegova kvaliteta i uporaba prvi su put jedan od najviših prioriteta za ta bespovratna sredstva;
 Državne potpore: Komisija je definirala posebna pravila koja bi trebala pomoći u dodjeljivanju državnih potpora za širokopojasnu mrežu tako da one ne narušavaju tržišno natjecanje. To je zadnjih godina bitno povećalo količinu državnih potpora koje nude države članice. Sada je dostupan priručnik koji će vam pomoći u traženju zakonite državne potpore (IP/14/535).

Zašto nam je potrebna inicijativa Povezane zajednice?
Ciljevi su Digitalne agende da do 2020. 100 % domaćinstava u EU-u ima širokopojasnu mrežu s brzinom od 30 Mbps, a 50 % ih se pretplati na mrežu brzine 100 Mbps ili više.
Investiranje u širokopojasne mreže nije dovoljno i trenutačni podaci pokazuju da 64 % kućanstava u EU-u ima pristup mreži brzine 30 Mbps, a samo 3 % kućanstava ima veze s brzinom od 100 Mbps.

Razvoj brze širokopojasne mreže pogotovo je spor u poluurbanim i ruralnim područjima te u područjima koja su u gospodarski nepovoljnom položaju. Samo 18 % europskih ruralnih domaćinstava ima pristup brzoj širokopojasnoj mreži.

Instrument za povezivanje Europe (CEF) važan je izvor za razvoj širokopojasne mreže u EU-u. Drugi važan izvor financiranja za širokopojasne mreže su europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF). Europska komisija razvila je alate Digitalne agende za uporabu ESIF-a u području širokopojasnih mreža. Komisija je također objavila niz inicijativa najbolje prakse u razvoju širokopojasne mreže

Europska komisija poziva sve stranke koje rade na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini da joj dostave svoje koncepte i planove za uvođenje projekata širokopojasne mreže do 15. listopada 2014.

Više informacija možete pronaći na slijedećem linku: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-819_hr.htm.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci