15 srp 2014

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OTVORILO JAVNU RASPRAVU O NACRTU PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 7 – TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Pravilnikom se utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a prema članku 18. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (Službeni list Europske unije od 20.12.2013).

Pravilnik se donosi temeljem članka 30. stavak 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine”, 80/13 i 41/14).

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 30. srpnja 2014. godine do 12 sati.

Svi zainteresirani mišljenja, primjedbe i prijedloge na objavljeni tekst Nacrta Pravilnika mogu poslati isključivo na predviđenom obrascu i dostaviti ga na e-mail adrese: [email protected] i [email protected].

Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., možete pronaći na slijedećem linku: http://www.mps.hr/UserDocsImages/SAVJETOVANJA%20ZI/Nacrt%20Pravilnika%20za%20Mjeru%207.pdf.

Obrazac za dostavu mišljenja, možete pronaći na slijedećem linku:http://www.mps.hr/default.aspx?id=11910

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci