17 lip 2014

RADNA GRUPA ZA IZRADU ŽUPANIJSKE STRATEGIJE RASPRAVLJALA O OSNOVNOJ ANALIZI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Danas je u prostorima Koprivničko-križevačke županije održan 2. Radni sastanak Radne grupe za izradu i izvještavanje o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. godine.

Na sastanku se raspravljalo o materijalu Analiza stanja koji je izradila PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator, a temeljem dostavljenih podataka od članova Radne grupe i zadane metodologije.

Uvodno je voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje Tihana Kraljić skrenula pozornost na okolnosti u kojima je pokrenuta izrada tog važnog županijskog strateškog dokumenta, te posebno istaknula da još uvijek nije donesen novi Zakon o regionalnom razvoju i pripadajući pravilnici i uredbe, te da niije izrađena Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Također je članove Radne grupe upoznala s preporukama Unutarnje revizije Koprivničko-križevačke županije koja je provela nadzor nad procesom izrade Županijske razvojne strategije za razdoblje 2011.-2013. godine, te podsjetila da se u razdoblju nakon prvog sastanka Radne grupe koji je održan 03. prosinca 2013. godine izmjenio ustroj Upravnih odjela Koprivničko-križevačke županije.

Istaknula je važnost vertikalne i horizontalne konzistentnosti Županijske razvojne strategije, te nužnost stvaranja sustava strateškog planiranja i izvješćivanja od lokalne, preko regionalne do nacionalne razine.

Nakon kratke rasprave u kojoj je sudjelovao ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović i voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Ana Kranjčev List dogovoreno je da će članovi Radne grupe svoje primjedbe i prijedloge dostaviti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja u pismenom obliku do 20. lipnja 2014. godine.

O materijalu Analiza stanja raspravljat će i članovi Županijskog partnerskog vijeća na Konstituirajućoj sjednici Županijskog partnerskog vijeća koja će se održati 30. lipnja 2014. godine.

Na kraju je dogovoreno da će se sljedeći – treći po redu radni sastanak Radne grupe održati dana 03. srpnja 2014. godine na temu SWOT ANALIZA.

IMG 3052IMG 3055

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci